Polaris Music Prize

Kaytranada won the Polaris Music Prize last night

Kaytranada was announced as the winner of the 2016 Polaris Music Prize last night. The…