Albums released this week: M83, Efterklang, Tebi Rex, Vivian Girls, Sir Was, The Juan Maclean & more

Our guide through the best LP releases this week.