Now Reading
The Nialler9 Dublin gig guide – Christmas & NYE edition

The Nialler9 Dublin gig guide – Christmas & NYE edition

Avatar

Saturday December 23rd


Tuesday December 26th


Wednesday December 27th


Thursday December 28th


Friday December 29th


Saturday December 30th


Sunday December 31st


Skip to day: Tues | Wed | Thurs | Fri | Sat | Sun | Mon